PL | EN
|

PL | EN
|

Upoważnienie
Zapomniałeś hasła?
Ładowanie...
Zarejestruj się teraz

Rejestracja

Zaloguj się
Ładowanie...
Kośżyk
Twój koszyk jest pusty :(
Kontynuuj zakupy
Złóż zamówienie

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Kontakt i sposób porozumiewania się:
mailowo: [email protected];
listownie: ul. KONDUKTORSKA, nr 18, lok. 7, miejsc. WARSZAWA, kod 00-775, WARSZAWA

 

milinal.com


§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Milinal [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
 2. Właścicielem Sklepu jest: SO GO SP. Z O.O., ul. KONDUKTORSKA, nr 18, lok. 7, miejsc. WARSZAWA, kod 00-775, WARSZAWA; NIP 7831865427; REGON 523312499
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  - poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia. Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym

§3

Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro Spółką Akcyjną
 2. Ceny przesyłek określone są w Cenniku dostawy (wysyłka kurierem –przedpłata).
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowej Inpost.
 2. W przypadku płatności przelewem termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać reklamowany towar wraz z opisem niezgodności na adres:
  Stefanowo, ulica Urocza 6 A1. 05-552 (magazyn) lub inny wskazany przez Sklep w zwrotnej informacji e-mail.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy (e-mail lub pisemnie) zawierające wszystkie informacje podane we wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Klient zwraca towar w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres: Stefanowo, ulica Urocza 6 A1. 05-552 lub inny wskazany przez Sklep w zwrotnej informacji e-mail.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego towaru.
 5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę oraz koszt najtańszej przesyłki z cennika. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota (możliwie wypełnienia FORMULARZA, który był wysłany z zamówieniem).
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§7

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

§8

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym tekstów informacyjnych, zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji
 6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5